Home » Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

DOK: wie, wat, waarom en hoe

Via de basisschool van uw zoon of dochter heeft u gehoord dat de school DOK wil inschakelen. Wij leggen u graag uit wie wij zijn, waarom wij ingeschakeld worden en hoe wij werken.

Wie is DOK
DOK staat voor Didactisch Orthopedagogisch Kenniscentrum. DOK bestaat uit een team van orthopedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en ambulant begeleiders. Zij ondersteunen de school als er problemen zijn bij het leren, de werkhouding en/of gedrag.
Onze medewerkers hebben speciale kennis op het gebied van leervakken, (didactiek) en gedrag (orthopedagogiek). DOK is gevestigd in Sneek maar onze medewerkers zijn meestal te vinden op hun werklocatie: de christelijke en katholieke basisscholen in Sneek en omgeving (geheel Zuidwest Friesland). Daar zijn zij een bekend en vertrouwd gezicht voor de leerkrachten, intern begeleiders en vaak ook voor de leerlingen zelf.

Waarom DOK
DOK wordt ingeschakeld als er externe ondersteuning en expertise gewenst is. DOK is objectief en deskundig. Voordat DOK wordt ingeschakeld, is reeds een intern traject gestart. U bent hierbij als ouder al betrokken.

Wat doet DOK
Wij ondersteunen leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs met extra en specialistische expertise. Centraal hierbij staat de hulpvraag van de leerkracht en de manier waarop hij of zij uw kind het beste kan helpen. Het stellen van een diagnose is niet ons doel en vaak ook helemaal niet nodig. DOK analyseert waar een eventueel probleem ligt en reikt de school praktische handvatten aan om uw zoon of dochter goed te kunnen begeleiden.

Hoe werkt DOK
Samen met de school gaat DOK bespreken wat de situatie is, welke hulpvraag er ligt en wat de beste vervolgaanpak is. Wanneer uw zoon of dochter moeite heeft met leervakken, zoals taal en rekenen, dan kan een ambulant begeleider ingeschakeld worden. Heeft de leerkracht echter hulp of handvatten nodig in verband met het gedrag van uw kind, dan komt een orthopedagoog of psycholoog in beeld. Deze wordt geheel objectief ingezet, zonder daaraan een oordeel te koppelen.

Meestal gaan we eerst in de klas kijken naar de leerkracht en de leerling. Dit heeft vaak al positief effect, zoals een advies richting de leerkracht over wat hij of zij anders kan doen in het aanbieden van de leerstof. Of hoe anders te reageren op het gedrag van de leerling.

Soms is het nodig om psychologisch onderzoek te doen. Wanneer dit het geval is, wordt dit uitgebreid met u besproken en altijd vooraf om uw toestemming gevraagd .

Een psychologisch onderzoek wordt door de psychologisch assistent gedaan. Zij maakt hierbij gebruik van psychologische testen. Op basis van deze testresultaten en de persoonlijke gesprekken met uw kind wordt mogelijk een diagnose gesteld. Daarna volgt een advies over de beste begeleiding van uw kind.

Tenslotte
De leerkracht en/of intern begeleider van de basisschool van uw kind blijft altijd uw aanspreekpunt.