Home » Formulieren

Formulieren

Formulierenopzet DOK per 1-10-2014

Onderstaande formulierenopzet, gekoppeld aan een chronologische opzet van handelingen, is gebaseerd op de uitgangspunten van HGW (handelingsgericht werken) en HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek), verantwoord in de 1-zorgroute.

Door een continue lijn van werken krijgt een dossier, mits consequent en consistent ingevuld,
een ‘al werkende’ opbouw.

Het betreffende formulier opent zich wanneer het wordt aangeklikt.

Toestemmingsformulier.

Ouders geven toestemming aan een psycholoog / orthopedagoog voor een specifieke actie van een ‘licht’ kaliber, bv. een observatie, een korte didactische verkenning, een gesprekje.
»»Klik hier voor de download.

Startformulier externe hulp.

Beschrijft de leer- / ontwikkelingsgebieden die speciale aandacht vragen. De leerkracht formuleert wat zij / hij nodig heeft. Ook wat de hulpvraag is in termen van ‘wat heb ik nodig’ of ‘wat kan ik doen?’ Verder worden beschermende en belemmerende factoren gevraagd.
»»Klik hier voor de download.

CLB verslaggeving.

Bevat een samenvatting van CLB gesprekken, onderwerpen, conclusies en (voorgenomen) acties.
»»Klik hier voor de download.

Aanmeldingsformulier PO-AB voor ouders.

Ouders geven toestemming voor een psychologisch onderzoek of voor ambulante begeleiding.
»»Klik hier voor de download.

Aanmeldingsformulier PO-AB voor school.

School meldt aan voor een psychologisch onderzoek of voor ambulante begeleiding.
»»Klik hier voor de download.

Aanmeldingsformulier vervolgactie.

Het formulier wordt ingevuld door zowel school als ouders voor een vervolgactie / vervolgacties.
»»Klik hier voor de download.

Formulier dyslexie.

Voor het aanvragen van een dyslexieonderzoek moeten ouders en school bijgaande formulieren invullen. De te gebruiken formulieren zijn onderdeel van een opzet waarover in april 2013 provinciale afspraken zijn gemaakt.
Wanneer er een aanvraag voor een dyslexieonderzoek wordt ingediend dan moet naast formulier 4 en formulier 5 ook te worden aangeleverd het ingevulde zorgdocument dyslexie 7a en 7b. Wanneer het een vervolgactie betreft dan moeten formulier 7a en formulier 7b naast formulier 6 worden aangeleverd.
» Klik hier voor de download (voor scholen).
» Klik hier voor de download (voor ouders).