Home » Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding vanuit SBO De Súdwester in Sneek

Afspraken met vaste inleners:

SBO De Súdwester heeft in de regio Zuidwest Friesland afspraken gemaakt over de afname van ambulante begeleiding voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 met CBO De Bron in Bolsward, Stichting Nijegaast, CBO De Greiden, CBO Meilân en Stichting Palludara.

Het aantal uren voor ambulante begeleiding is bepaald op basis van het leerlingenaantal van het betreffende bestuur op 1 oktober van het schooljaar eerder.

De aanvraag en inzet van ambulante begeleiding is een verantwoordelijkheid van genoemde  besturen / stichtingen.  Voorwaarde voor de inzet van ambulante begeleiding is dat scholen van deze besturen / stichtingen toestemming aan ouders hebben gevraagd en verkregen.

Overigens zal steeds vaker ambulante begeleiding worden ingezet voor brede ondersteuning van de leerkracht en niet alleen meer voor een ondersteuningstraject bij een individuele leerling.

Zie voor de aanvraag van een individueel ondersteuningstraject bij ‘formulieren’.

 

Inkoop van ambulante begeleiding:

Niet genoemde besturen en individuele scholen kunnen ambulante begeleiding vanuit

SBO De Súdwester inkopen.

Zij kunnen hiervoor Johannes Feenstra benaderen.

Zijn e-mailadres is j.feenstra@sbo-sudwester.nl

Telefonisch is hij bereikbaar op nummer 0515–429482.

Zijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag.

Wanneer ambulante begeleiding wordt ingekocht dan wordt hiervoor een uurprijs van € 60,- aangehouden, exclusief reiskosten.

De begeleiding wordt achteraf verrekend middels een factuur.
De ambulant begeleider kan gevraagd worden voor onderstaande opties.

 • Observatie
 • Consultatie
 • Langdurig(er) begeleidingstraject
 • Gesprek school en ouders
 • Uitstroomtraject Voortgezet Onderwijs
 • Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO)
 • Interdisciplinair gesprek
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
 • Ontwikkelingsperspectief
 • Advies bij aanmelding SBO of SO
 • Overige ondersteuningsmogelijkheden, bv.
 • klassenmanagement
 • het op basis van de verzamelde documentatie opstellen van een specifieke hulpvraag
 • ondersteuning bij de opzet van groepsplannen, handelingsplannen en/of leerlijnen
 • verwijzing naar geschikte remediërende materialen

 

Persoonlijke informatie:

De ambulante begeleiding wordt uitgevoerd door Antje Reitsma en/of Tryntsje Geertsma en vindt plaats op de woensdag en/of de donderdag.

 

Bereikbaarheid:

Antje en Tryntsje zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0515–414110.
Dit is het algemeen telefoonnummer van SBO De Súdwester.
Via de receptie wordt u dan doorverbonden.
Via e-mail is ook contact te maken:
Antje Reitsma: a.reitsma@sbo-sudwester.nl

Tryntsje Geertsma:  t.geertsma@sbo-sudwester.nl