DOK Sneek

DOK staat voor Didactisch Orthopedagogisch Kenniscentrum.

Binnen dit Kenniscentrum zijn orthopedagogen, psychologen, psychologisch assistenten
en ambulant begeleiders werkzaam. Zij ondersteunen de basisschool als er problemen zijn bij het leren, de werkhouding en/of gedrag van leerlingen.

De medewerkers hebben speciale kennis op het gebied van leervakken (didactiek) en gedrag (orthopedagogiek).

DOK is gevestigd in SBO De Súdwester en valt onder de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Sneek e.o., maar de medewerkers zijn meestal te vinden op de werklocatie:
de christelijke en katholieke basisscholen in Sneek e.o. (de gehele zuidwest hoek van Friesland).